Mateřská škola KOMERČNÍ
 

Třída žabiček

Třída Žabiček

Naše třída žabiček

Spolu všichni dohromady

hledáme si kamarády.

Do školky jdeme s úsměvem,

dokonce i se zpěvem.

Věruška a Michaelka

jsou skoro jak maminka.

Ve školce se bavíme,

pijeme, jíme a spíme.

Prožitkem se učíme,

jak se chovat už víme.

Naše třída Žabička,

jemoc krásná celička.

Malujeme, kreslíme,

svou třídu si zdobíme.

Zpíváme a tančíme

a celý den se bavíme.

Mgr. Michaela Špaňhelová
Bc. Věra Novotná

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třída Žabičky je naplněna 21 dětmi ve věku od 2 – 3,5let. Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeobsluze, v umění požádat o pomoc. Také problémy a konflikty a obdobné situace se děti učí vyřešit nejdříve mezi sebou, slovy, teprve při neúspěchu jdou požádat dospělého. Prostory třídy jsou velmi útulné, i když poměrně malé. Pozitivním důsledkem nevelkých prostor je však rodinná atmosféra třídy. Třída je systematicky vybavována pomůckami a hračkami vysoké didaktické hodnoty, což umožňuje nenásilným způsobem rozvíjet všechny psychické funkce dětí dle jejich individuálních možností a potřeb. Ve výchovné práci se snažíme co nejvíce využívat prožitkové učení, které je dětem v tomto věku nejbližší. Denní řád je flexibilní a plně se přizpůsobuje potřebám dětí. Vzdělávací činnost dětí probíhá přirozeně formou pestré škály rozmanitých činností s aktivní účastí všech a to ve skupinové i individuální práci.

 

 

 

poslední změna článku provedena 13.02.2019 07:15. správcem: Liběnka